E-mail-verkeer

De volledige afhandeling van de opdracht loopt via E-mails. Het is erg belangrijk dat u een geldig E-mail adres bij uw aanmelding als Ticketbande klant heeft afgegeven. Als u denkt dat u van Ticketbande een mail moet ontvangen en die niet heeft gekregen vragen wij u eerst na te gaan of uw Server de mail abusievelijk als "Spam" heeft aangemerkt en of uw mailbox nog over voldoende opslag ruimte beschikt.


Ontvangstbevestiging:

Als u verklaart accoord te gaan met de voorwaarden waaraan een opdracht dient te voldoen en met de Algemene Bedrijfsvoorwaarden van Ticketbande BV en uw opdracht bindend heeft vezonden, wordt een ontvangstbevestiging van uw opdracht naar het door u opgegeven E-mail adres verstuurd. Dit automatisch opgestelde bericht vat alle gegevens van uw opdracht samen. Wij vragen u vriendelijk alle gegevens zorgvuldig te controleren en meld u zich bij onjuistheden bij ons klantenservice centrum. In deze mail wordt een opdrachtnummer verstrekt, dat voor alle verdere zaken met Ticketbande kan worden gebruikt. Deze e-mail is nog geen bevestiging van uw opdracht.


Opdrachtbevestiging:

De opdrachtbevestiging komt meestal binnen 8 uur nadat u uw opdracht heeft verzonden maar kan in uitzonderlijke gevallen tot 48 uur uitlopen. Als u gekozen heeft voor een betaling via de Giro geldt de opdrachtbevestiging ook als machtiging voor de betaling. Het rekening nummer van onze firma wordt u dan medegedeeld. Op deze rekening moet u het verschuldigde bedrag binnen 4 dagen overmaken.


Betalingsontvangst:

U wordt over de ontvangst van de betaling per E-mail geïnformeerd. U ontvangt de E-mail zodra wij de desbetreffende betalingsontvangst van uw opdracht hebben vastgesteld. Van af dat moment wordt uw opdracht in ons systeem als betaald aangemerkt. Mocht u in de tussen tijd een betaling herinnering of aanmaning ontvangen hebben, leg dat naast u neer. Betaling herinneringen en aanmaningen worden eveneens als E-mail na de vastgestelde termijnen automatisch toegestuurd.


Verzend E-mail:

Over de verzending van uw kaarten wordt u apart per E-mail geïnformeerd.In deze E-mail vindt u het verzendnummer en de "link" om het traject van uw zending te kunnen volgen, voor zo ver die voor handen is. De aflevering vindt meestal de volgende werkdag plaats. Als de zending door derde wordt uitgevoerd kan deze wijziging de status van uw opdracht "verzonden"vertragen, als het verzendnummer nog niet aan ons is medegedeeld.
Voor verdere informatie over het verzenden van kaarten kunt u in de rubriek "verzend mogelijkheden" van de Online Hulp lezen. 

BELANGRIJKE INFORMATIE

Alle E-mails zijn automatisch opgestelde berichten. Deze E-mails niet beantwoorden aangezien ze helaas niet worden verwerkt. Deze E-mails worden in uw klanten bestand opgeslagen en kunnen altijd weer worden opgeroepen..


Klanten-service

Wij bieden wereldwijd service voor talrijke evenementen en daarmee zijn uw vragen eveneens talrijk, zowel over de categorie, de levertermijnen als over de plaatstoewijzing. Aangezien wij er steeds aan werken onze klanten service te verbeteren hebben wij er voor gezorgd dat als u onze FAQ's  raadpleegt antwoord op elke vraag kan vinden. Verdere informatie bijvoorbeeld over de levering van de kaarten of over de veiligheidsmaatrelen bij Online transakties vindt u ook in de rubrieken verzend mogelijkheden [/url='hilfe-versandarten/'] en betalingsmogelijkheden en onze "help online".

Voor alle verdere aangelegenheden moet u ons kontact  [url='kontakt/']formulier
 gebruiken. Dit formulier maakt het zowel voor u als voor de medewerkers die aan uw opdracht werken envoudiger en biedt grote voordelen. In de eersate plaats worden de naar aanleiding van het kontact formulier verzonden berichten, E-mails van andere firma's volledig gescheiden. Iedere medewerker kan de E-mails van het klanten formulier oproepen waardoor uw vragen sneller behandeld kunnen worden. In de tweede plaats kunnen deze berichten aan de hand van de gebruikte E-mail adressen of het opdracht nummer aan uw bestand worden toegevoegd. Onze medewerkers hebben de mogelijkheid uw volledige geschiedenis van uw E-mail en Fax verkeer met een druk op de knop van uw opdracht op te roepen.